Verkstadslokal med kontor, toalett, fikarum

I anslutning till verkstadslokalen finns även ett kontor för 4-5 medarbetare